top of page

Naast individuele behandelingen heb ik me de laatste jaren toegelegd op gezins- en relatietherapie, waarbij ik me in mijn eigen praktijk vooral richt op relatietherapie. Als uitgangspunt gebruik ik EFT (Emotionally Focused Therapy). Deze hechtingsgerichte manier van behandelen gaat ervan uit dat mensen zich verbinden in hun relatie zoals ze geleerd hebben zich te verbinden in hun gezin van herkomst. Dat kan leiden tot frictie in de relatie omdat de gewoontepatronen kunnen botsen met die van de ander. Het is vaak lastig om deze interactiepatronen te veranderen. 

EFT richt zich voornamelijk op hoe paren op elkaar reageren en elkaar beleven in het hier en nu; het doel is inzicht te krijgen in de negatieve gewoonte- en interactiepatronen en deze vervolgens te doorbreken om weer meer open, benaderbaar en betrokken te worden voor elkaar.   

 

Voor de individuele behandeling beschik ik over meerdere mogelijkheden al naar gelang uw klachten of uw behoeften.  Soms zijn gesprekken gericht op het vergroten van inzicht, of op het veranderen van gewoonte- of gedragspatronen, dan weer gericht op verwerken (trauma) of juist toelaten en leren verdragen (chronische klachten).  

Ik maak gebruik van EFT, cognitieve gedragstherapie, mindfulness, EMDR en uiteraard systeemtherapie.

 

bottom of page