individuele therapie

Nadat u zich telefonisch of per e-mail heeft aangemeld, vindt er afhankelijk van de wachttijd zo spoedig mogelijk een intakegesprek plaats. We maken dan nader kennis en staan stil bij eventuele klachten en uw hulpvraag en bekijken samen de behandelmogelijkheden.

Vervolgens kan de behandeling starten.  

Als het een behandeling betreft die uw zorgverzekeraar vergoedt, bestaat deze uit maximaal 12 sessies per jaar.

Een sessie bestaat uit 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten administratietijd en heeft doorgaans een frequentie van eens in de twee weken.

kosten en vergoeding

Individuele psychologische zorg aan volwassenen (vanaf 18 jaar) wordt vergoed vanuit de basisverzekering, mits er sprake is van een geldige diagnose en verwijzing van uw huisarts.

Omdat de praktijk geen contracten heeft met zorgverzekeraars, bent u zelf verantwoordelijk voor het declareren van de kosten van de behandeling.  Afhankelijk van uw polis krijgt u de behandeling gedeeltelijk, grotendeels of geheel vergoed. U kunt de rekening na het afsluiten van de behandeling bij de zorgverzekeraar indienen.

Houd u rekening met de kosten van uw eigen risico.

In de praktijk  worden uitsluitend basis-GGZ-behandelingen uitgevoerd (dus geen SGGZ). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bepaald dat deze behandelingen niet per uur worden betaald, maar per pakket, waarbij verschillende zorgzwaartes worden gehanteerd, nl.  Basis GGZ – kort, middel, intensief of chronisch. Iedere zorgzwaarte heeft een limiet tot een aantal minuten.

De volgende NZa-tarieven gelden voor 2021.

BGGZ kort (tot 294 minuten) :                 522,13 Euro   

BGGZ middel (tot 495 minuten) :            885,01 Euro   

BGGZ intensief (tot 750 minuten) :         1434,96 Euro 

BGGZ chronisch (tot 750 minuten) :       1380,49 Euro  

Mocht na intake geen verdere behandeling plaatsvinden, is er sprake van een “onvolledig behandeltraject” met een tarief van 228,04 Euro.

 

Wanneer u gesprekken wilt, maar er is geen diagnose te stellen of een diagnose die niet vergoed wordt (bijvoorbeeld relatieproblemen of rouw) of u wilt geen diagnose, betaalt u de behandeling zelf. Een gesprek kost dan 114,41 Euro per sessie (45 minuten).

 

Als de behandeling vergoed wordt door de zorgverzekeraar, krijgt u de rekening na afloop van de totale behandeling (of na een afgerond behandeljaar) thuis gestuurd.

Betaalt u zelf de behandeling, krijgt u na iedere sessie een factuur.

 

partner relatie therapie

Na aanmelding vindt er zo spoedig mogelijk een gezamenlijk kennismakingsgesprek met u beiden plaats. In dit gesprek inventariseren we uw beider behoeften en de hulpvraag en oriënteren we ons op de mogelijkheden van relatietherapie. Het kan zijn dat er sprake is van dusdanige klachten bij een van u of bij allebei dat een partnerrelatiebehandeling (nog) niet haalbaar is. Te denken valt aan bijvoorbeeld ernstige emotieregulatieproblematiek of depressie. Het is dan raadzaam elders in individuele therapie te gaan.

Wanneer we tot overeenstemming komen voor relatietherapie kan de behandeling meteen na de kennismaking starten.

Geregeld duurt een behandeling tussen de 8 tot 15 sessies met doorgaans een frequentie van eens in de twee weken. Soms worden partners voor een enkele maal individueel uitgenodigd. 

kosten en vergoeding

Relatietherapie wordt niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. U heeft geen verwijzing nodig van de huisarts. Een sessie kost voor u gezamenlijk 145 Euro (exclusief BTW) en duurt circa 75 minuten. Als u individueel komt, betaalt u 114,41 Euro (geen BTW verschuldigd) voor 45 minuten.

U krijgt na iedere sessie een factuur.

 

 

mindfulness

Na aanmelding voor individuele mindfulness (of met uw partner of goede vriend(in)), vindt er zo snel mogelijk een kennismakingsgesprek plaats. In dit gesprek staan we stil bij uw wensen en eventueel doel en oefenen we alvast een meditatie of bodyscan. Vervolgens kan de training van start gaan.

Afhankelijk van uw behoefte kunnen we de duur van de training aanpassen. Doorgaans is het mogelijk in 5 á 6 sessies kennis te nemen van de belangrijkste ideeën en technieken van de mindfulness.

Alle oefeningen worden zittend gedaan en er worden geen yoga-oefeningen gedaan.  

kosten en vergoeding

Omdat de praktijk geen contracten heeft met zorgverzekeraars worden de  mindfulness-sessies niet vergoed. U betaalt dus zelf de kosten. U heeft dan ook geen verwijzing nodig van uw huisarts.

Mocht er sprake zijn van klachten die onder een diagnose vallen, haalt u alsnog een verwijzing bij uw huisarts. 

Het kennismakingsgesprek is dan wel voor uw rekening; voor de rest van de behandeling zie onder kopje individuele therapie, kosten en vergoeding.

Voor mindfulness hanteer ik de volgende tarieven:

Een individuele sessie (60 minuten) kost 114,41 Euro en een gezamenlijk sessie (75 minuten) kost 145 Euro.