top of page

individuele therapie

Nadat u zich telefonisch of per e-mail heeft aangemeld, vindt er afhankelijk van de wachttijd zo spoedig mogelijk een intakegesprek plaats. We maken dan nader kennis en staan stil bij eventuele klachten en uw hulpvraag en bekijken samen de behandelmogelijkheden.

Vervolgens kan de behandeling starten.  

Een sessie duurt gemiddeld 45 tot 60 minuten en heeft doorgaans een frequentie van eens in de twee weken. Voor meer dan 60 minuten (tot 75 minuten) geldt een ander tarief.  Het is ook mogelijk wekelijks of bijvoorbeeld maandelijks sessies in te plannen. 

kosten en vergoeding

Individuele psychologische zorg aan volwassenen (vanaf 18 jaar) wordt vergoed vanuit de basisverzekering, mits er sprake is van een geldig zorgvraagtype en verwijzing van uw huisarts.

De praktijk heeft contracten afgesloten met de zorgverzekeraars Zilveren Kruis, Salland en DSW. Dat wil zeggen dat als u verzekerd bent bij DSW, Stad Holland, InTwente, SZVK (deze vallen onder DSW) en Zilveren Kruis, De christelijke zorgverzekeraar, Interpolis, FBTO en De Friesland (deze vallen onder Zilveren Kruis) en Salland de hulp volledig vergoed wordt door uw verzekeraar. De praktijk dient de factuur rechtstreeks in bij uw verzekeraar.

Voor de overige zorgverzekeraars geldt dat u zelf verantwoordelijk bent voor het declareren van de kosten van de behandeling.  Afhankelijk van uw polis krijgt u de behandeling gedeeltelijk, grotendeels of geheel vergoed. 

Houd u rekening met de kosten van uw eigen risico.

De intake/kennismaking kost 159,70 Euro (vanaf 45 tot 60 minuten) of 183,44 Euro (vanaf 60 tot 75 minuten) en de individuele gesprekken 135, 89 Euro (vanaf 45 tot 60 minuten) of 161,46 Euro (vanaf 60 tot 75 minuten). Bijkomende kosten zijn eventueel intercollegiaal overleg of (uitgebreid) email contact.

U krijgt minimaal een maal per maand een factuur die u bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. 

De tarieven zijn vastgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Vanaf 2022 is het zogenaamde ZorgPrestatieModel ingevoerd waarmee ondermeer de bekostiging van de GGZ is veranderd. In het vervolg is het verplicht regelmatig een vragenlijst (de HoNOS+) af te nemen om de zorgvraagtypering te bepalen. Hiermee wordt de hoeveelheid en ernst van de klachten/problemen bepaald en daarmee ook een indicatie van de intensiteit en duur van de behandeling. Wanneer er sprake is van ernstige klachten zoals bijvoorbeeld psychosegevoeligheid, automutilerend gedrag, suicidaliteit, ernstige middelen misbruik of agressieproblematiek komt u niet in aanmerking voor behandeling in deze praktijk. Dan bent u beter op uw plek bij een gespecialiseerde instelling (Specialistische GGZ) of specialist (psychiater of klinisch psycholoog/psychotherapeut). Een vrijgevestigde GZ psycholoog, zoals ik,  behandelt over het algemeen milde tot matig ernstige klachten zoals paniek, gepieker, dwang, enkelvoudig trauma en somberte of gestagneerde rouw en identiteit- of levensfase problemen.

 

 

partner relatie en gezinstherapie

Na aanmelding vindt er zo spoedig mogelijk een kennismakingsgesprek met het echtpaar, gezin of alleen ouders plaats. In dit gesprek inventariseren we uw/jullie behoeften en de hulpvraag en oriënteren we ons op de mogelijkheden van relatie- of/en gezinstherapie. Het kan zijn dat er sprake is van dusdanige klachten bij een van u of jullie dat een systeembehandeling (nog) niet haalbaar is. Te denken valt aan bijvoorbeeld ernstige emotieregulatieproblematiek of ernstige depressie. Het is dan raadzaam elders in individuele therapie te gaan.

Wanneer we tot overeenstemming komen voor systeemtherapie kan de behandeling meteen na de kennismaking starten.

Geregeld duurt een behandeling tussen de 8 tot 15 sessies met doorgaans een frequentie van eens in de twee weken. 

kosten en vergoeding

Relatie- en gezinsstherapie wordt over het algemeen niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. U heeft geen verwijzing nodig van de huisarts. Een sessie kost 175 Euro en duurt circa 75 minuten. Als u individueel komt, betaalt u 135,89 Euro voor 45 tot 60 minuten.

U krijgt na iedere sessie een factuur.

 

 

bottom of page